منِ عاشق و عشقِ من

من از عهد آدم تورا دوست دارم...

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱ساعت ۸:٠٧ ‎ق.ظ توسط نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ توسط نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱ساعت ۱:٤٧ ‎ق.ظ توسط نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ توسط نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ توسط نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ توسط نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ توسط نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ توسط نظرات () |

اگر یادتان بود و باران گرفت.....

                   دعایی به حال بیابان کنید................................

+و تو چه میدانی که شب قدر چه شبیست؟؟؟؟؟؟؟

نوشته شده در سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ توسط نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱ساعت ٤:٥٥ ‎ب.ظ توسط نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ توسط نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱ساعت ٤:٥٩ ‎ق.ظ توسط نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ توسط نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ توسط نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ توسط نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ توسط نظرات () |

Design By : Mihantheme