36-دنیایـ منـ در سالیـ کهـ گذشتـ... (1390)

دنیای من از وقتی که تو واردش شدی همیشه  خوشرنگ بوده.

از وقتی که پاگذاشتی به آشیانه قلبم باور کن همه چیز تازه شد.

دنیای من در سالی که گذشت...طلایی بود.شاید هم طلایی مایل به صورتی.رنگ جدیدی است می دانم اما دنیایم هم جدید بود.

باور کن با تو همه فصل هایم بهار است.

همه ماه هایم فروردین است.

همه روزهایم عید است.

همه دنیایم.... همه دنیایم....

همه دنیایم هیچ نیست جز تو.باور کن. همه دنیایم تویی.باور کن.

سال نو هرچند فقط سال نو تقویمی است برایم اما بر تو هم مبارک عزیز دل.با تو هر ثانیه ام نو است چه برسد به سال.....

 

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
Gemini

خیلی قشنگ بود[قلب]